Zwalnianie produktu głównego opartego na wymiarach

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tej procedurze pokazano sposób zwalniania produktu głównego, który będzie używany dla konfiguracji opartych na wymiarach. Dane wykorzystane do stworzenia tej procedury pochodzą z firmy demonstracyjnej USMF. Warunkiem wstępnym jest utworzenie produktu głównego z technologią konfiguracji opartą na wymiarach. Jest to druga z ośmiu procedur opisujących sposób tworzenia kombinacji dla konfiguracji opartej na wymiarach.

 1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie informacjami o produktach > Produkty > Produkty główne.
  • Wyfiltruj kolumnę Technologia konfiguracji, tak aby była wyświetlana tylko konfiguracja oparta na wymiarach. Na przykład można wyfiltrować kolumnę, wpisując Wymiar.
 2. Na liście oznacz wybrany wiersz.
 3. Kliknij opcję Zwalnianie produktów.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
  • Dla produktów tworzonych przy użyciu technologi konfiguracji opartej na wymiarach warianty produktu należy tworzyć w firmie, w której zostanie utworzona lista składowa.
 5. Kliknij przycisk Dalej.
 6. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
  • Dla tej procedury wybierz firmę USMF.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Kliknij przycisk Zakończ.