Dołączanie pozycji magazynowych do przedmiotów serwisu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie omówiono dołączenie pozycji magazynowych do przedmiotu serwisu. Po dołączeniu pozycji do przedmiotu serwisu można kontrolować i raportować działania serwisowe wykonywane w związku z daną pozycją.

Przed powiązaniem towarów z przedmiotami serwisu trzeba utworzyć te towary w formularzu Szczegóły zwolnionego produktu.

Aby dołączyć pozycję magazynową do przedmiotu serwisu, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Przedmioty serwisu > Przedmioty serwisu.

  2. W polu Numer pozycji wybierz towar, który ma zostać dołączony do przedmiotu serwisu.

  3. Zapisz przedmiot serwisu.

Towar zostanie w ten sposób powiązany z przedmiotem serwisu, a wymiary magazynowe określone dla tego towaru zostaną także skopiowane do przedmiotu serwisu.

Informacje dodatkowe

Omówienie przedmiotów serwisu