Tworzenie relacji zadania serwisowego

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Zadanie serwisowe można skojarzyć z umowami serwisowymi lub zleceniami serwisowymi, aby opisać zadanie serwisowe, jakie ma zostać wykonane w ramach umowy lub zlecenia. Te informacje są dostępne dla serwisantów i klientów.

Tworzenie relacji z umową serwisową

 1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Wspólne > Umowy serwisowe > Umowy serwisowe.

 2. Wybierz istniejącą umowę serwisową lub utwórz nową.

 3. W okienku akcji kliknij przycisk Zadania serwisowe.

 4. W formularzu Zadania serwisowe naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz, a następnie wybierz zadanie serwisowe z listy Zadania serwisowe, aby je dołączyć do umowy serwisowej.

 5. Na karcie Opis wprowadź w polach tekstowych dowolne opisowe notatki wewnętrzne lub zewnętrzne.

 6. Zamknij formularz, aby zapisać rekord.

Powtarzaj tę procedurę do chwili utworzenia wszystkich wymaganych relacji zadań serwisowych dla umowy serwisowej. Pozwala to na określenie zadań serwisowych w dołączonych wierszach umowy.

Relacja zadań serwisowych utworzona dla umowy serwisowej jest dostępna z poziomu wszystkich zleceń serwisowych dołączonych do umowy serwisowej.

Tworzenie relacji ze zleceniem serwisowym

 1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Wspólne > Zlecenia serwisowe > Zlecenia serwisowe.

 2. Wybierz istniejące zlecenie serwisowe lub utwórz nowe.

 3. W okienku akcji kliknij przycisk Zadania serwisowe.

 4. W formularzu Zadania serwisowe naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz, a następnie wybierz zadanie serwisowe z listy Zadania serwisowe, aby je dołączyć do zlecenia serwisowego.

 5. Na karcie Opis wprowadź w polach tekstowych dowolne opisowe notatki wewnętrzne lub zewnętrzne.

 6. Zamknij formularz, aby zapisać rekord.

Powtarzaj tę procedurę do chwili utworzenia wszystkich wymaganych relacji zadań serwisowych dla zlecenia serwisowego. Pozwala to na wybranie zadania serwisowego, dla którego utworzono relację podczas tworzenia wierszy zlecenia serwisowego.

Relacje zadań serwisowych tworzone dla zlecenia serwisowego są dostępne z poziomu określonego zlecenia serwisowego.

Informacje dodatkowe

Omówienie zadań serwisowych