Omówienie umów dotyczących poziomu usług

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Umowa dotycząca poziomu usług jest zawierana między firmą usługową a klientem korzystającym z jej usług. Podpisując ją, klient akceptuje minimalny czas reakcji liczony od momentu przyjęcia zgłoszenia przez firmę usługową do chwili rozwiązania problemu.

W umowie takiej jest zdefiniowany standardowy poziom usług oferowanych klientom. Ponadto zawarty jest w niej jednoznacznie określony termin wykonania usługi.

W celu zapewnienia klientom różnych poziomów usług można przygotować dowolną liczbę umów dotyczących tych poziomów.

Tworzenie umowy dotyczącej poziomu usług

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Umowy serwisowe > Umowy dotyczące poziomu usług.

  2. W polu Umowa dotycząca poziomu usług nadaj nazwę umowie SLA.

  3. Wprowadź dozwolony czas rozwiązywania problemu zasygnalizowanego w zgłoszeniu serwisowym, do jakiego klient jest uprawniony na mocy umowy dotyczącej poziomu usług. Następnie wybierz kalendarz, jeśli ma on zostać uwzględniony w umowie.

Stosowanie umowy dotyczącej poziomu usług

Umowa dotycząca poziomu usług jest stosowana bezpośrednio do umowy serwisowej.

Zlecenia serwisowe utworzone ręcznie i dołączone do umowy serwisowej z przypisaną umową dotyczącą poziomu usług są analizowane z uwzględnieniem tej drugiej umowy.

Z kolei zlecenia serwisowe utworzone automatycznie nie są dołączane do umowy dotyczącej poziomu usług.

Stosowanie umowy dotyczącej poziomu usług do umowy serwisowej

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Wspólne > Umowy serwisowe > Umowy serwisowe. Zaznacz umowę serwisową, do której chcesz stosować umowę SLA, a następnie w okienku akcji kliknij przycisk Edytuj.

  2. W polu Umowa dotycząca poziomu usług wybierz umowę SLA, którą chcesz przypisać.

Stosowanie umowy dotyczącej poziomu usług do grupy umów serwisowych

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Ustawienia > Umowy serwisowe > Grupy umów serwisowych.

  2. W polu Umowa dotycząca poziomu usług wybierz umowę SLA, którą chcesz przypisać.

Monitorowanie czasu realizacji zlecenia serwisowego na podstawie umowy dotyczącej poziomu usług

Po utworzeniu nowego zlecenia serwisowego dla umowy serwisowej, która ma przypisaną umowę dotycząca poziomu usług, jest inicjowany przedział czasu na wykonanie usługi, a system zaczyna monitorować czas realizacji. Ponadto można skonfigurować następujące opcje:

  • Istnieje możliwość rozpoczęcia i zatrzymania rejestracji czasu odnośnie do zlecenia serwisowego. Pozwala to zarejestrować łączny czas realizacji zleceń serwisowych.

  • Możliwe jest monitorowanie zgodności z przedziałem czasu zdefiniowanym w umowie dotyczącej poziomu usług.

  • Istnieje możliwość zdefiniowania kodów przyczyn, które muszą zostać określone w przypadku przekroczenia przedziału czasu zdefiniowanego w umowie dotyczącej poziomu usług.

Informacje dodatkowe

Podgląd zgodności z umowami SLA