Konfigurowanie typów wykonania usługi

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

  1. Kliknij kolejno opcje Sprzedaż i marketing > Ustawienia > Działania > Typy działań.

    – lub –

    Kliknij kolejno opcje Administrowanie organizacją > Ustawienia > Działania > Typy działań.

  2. W formularzu Typy działań naciśnij klawisze CTRL + N, aby dodać nowy wiersz typu działania.

  3. W polu Typ wprowadź nazwę typu działania.

  4. W polu Opis wprowadź tekst opisujący ten typ działania.

  5. Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.

Informacje dodatkowe

Typy działań (formularz)

Pulpit wysyłki