Rozpoczynanie i zatrzymywanie rejestrowania czasu dla zlecenia serwisowego

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Niniejsza procedura umożliwia uruchamianie i zatrzymywanie rejestrowania czasu dla zlecenia serwisowego, dla którego jest zdefiniowana umowa dotycząca poziomu usług.

Rozpoczynanie rejestrowania czasu

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Wspólne > Zlecenia serwisowe > Zlecenia serwisowe.

  2. Kliknij kartę Zlecenie serwisowe. W okienku akcji w grupie Umowa dotycząca poziomu usług kliknij przycisk Rozpocznij.

  3. Wprowadź datę i godzinę uruchomienia rejestrowania czasu.

Zatrzymaj rejestrację czasu

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Wspólne > Zlecenia serwisowe > Zlecenia serwisowe.

  2. Kliknij kartę Zlecenie serwisowe. W okienku akcji w grupie Umowa dotycząca poziomu usług kliknij przycisk Zatrzymaj.

  3. Wprowadź datę i godzinę zatrzymania rejestrowania czasu.

  4. Wybierz opcję Dodaj do przyczyny unieważnienia i wybierz kod przyczyny z listy Kod przyczyny etapów, aby podać przyczynę zatrzymania rejestrowania czasu.

Uwaga

Jeśli w formularzu Parametry modułu Zarządzanie serwisem jest zaznaczona opcja Kod przyczyny dotyczący przekroczenia czasu, należy podać kod przyczyny, zanim będzie można zatrzymać rejestrowanie czasu.

Informacje dodatkowe

Rozpocznij rejestrowanie czasu dla umowy SLA (formularz)

Zatrzymaj rejestrowanie czasu dla umowy SLA (formularz)