Przeglądanie niewysłanych zleceń serwisowych

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie opisano sposób wyświetlania działań w zleceniu serwisowym, które nie ma przypisanego pracownika z zespołu wysyłki.

  1. Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem > Okresowe > Pulpit wysyłki.

  2. W oknie Pulpit wysyłki należy wprowadzić datę rozpoczęcia i datę zakończenia okresu, dla którego chcesz wyświetlić działanie wysyłki.

  3. Opcjonalnie: Wybierz czy w wynikach mają być uwzględnione zamknięte działania i powiązane zespoły.

  4. Kliknij OK, aby wyświetlić wyniki.

    Uwaga

    W formularzu Pulpit wysyłki zostanie automatycznie wyświetlony widok Zaawansowane. W tym widoku są wyświetlane wykres Gantta u góry strony i karty u dołu strony. Kliknij opcję Prosty, aby wyświetlić tylko wykres Gantta.

  5. Aby wyświetlić listę zleceń serwisowych bez przypisanych zespołów wysyłki, kliknij kartę Niewysłane.

Informacje dodatkowe

Pulpit wysyłki (formularz)

Wykonania usługi

Pulpit wysyłki

Ponowne przypisywanie działań