Zarządzanie funkcjami

Ważne

Dynamics 365 Talent: Attract i aplikacje Onboard zostają wycofane. Dowiedz się więcej na temat wycofania rozwiązania Dynamics 365 Talent: Attract i aplikacji Onboard.

W ramach ciągłego wdrażania nowych funkcji zarządzania kapitałem ludzkim (HCM) w aplikacji Microsoft Dynamics 365 Human Resources chcemy stworzyć klientom możliwość jak najszybszego zetknięcia się z nimi. Administratorzy mogą przeglądać i używać funkcji zapoznawczych w swoich środowiskach. Te funkcje są prawie gotowe do ogólnego udostępnienia i przeszły wszechstronne testy. Jednak zanim je upublicznimy powszechnie, chcemy jeszcze poznać finalne opinie klientów i przeprowadzić ostatnią weryfikację.

W tym temacie opisano, jak włączyć funkcje w wersji zapoznawczej, oraz podano listę funkcji dostępnych obecnie w wersji zapoznawczej. Lista będzie aktualizowana wraz z przekazywaniem kolejnych funkcji ogółowi użytkowników i udostępnianiem wersji zapoznawczych. Dodawanie nowych funkcji zapoznawczych nie będzie w żaden sposób anonsowane. Użytkownicy po prostu zaczną je widzieć. Aby uzyskać więcej informacji o nowych funkcjach w aplikacji Talent, zobacz Nowości i zmiany w aplikacji Dynamics 365 Talent oraz Informacje o wersji Dynamics 365 i Power Platform.

Włączanie i wyłączanie funkcji zapoznawczych

Aby uzyskać dostęp do funkcji w wersji zapoznawczej, należy je najpierw włączyć w środowisku. Włączanie lub wyłączanie funkcji zapoznawczych jest specyficzne dla środowiska.

Ważne

Włączenie ustawienia Funkcje w wersji zapoznawczej skutkuje włączeniem funkcji w wersji zapoznawczej wszystkim użytkownikom w organizacji pracującym w tym środowisku. Wyłączenie ustawienia powoduje wyłączenie funkcji w wersji zapoznawczej i zablokowanie użytkownikom dostępu do nich. Funkcje zapoznawcze są obsługiwane w ograniczonym zakresie w aplikacji Talent. Mogą korzystać ze słabszych narzędzi ochrony prywatności i bezpieczeństwa oraz nie są objęte umową dotyczącą poziomu usług (SLA) zawieraną dla aplikacji Talent. Nie należy używać funkcji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych (tzn. wszelkich informacji, które mogą jednoznacznie identyfikować użytkownika) ani innych danych, które podlegają prawnym lub ustawowym wymogom dotyczącym zgodności.

Attract

  1. Zaloguj się do programu Microsoft Dynamics 365 Talent: Attract.

  2. W menu Ustawienia (symbol koła zębatego) w prawym górnym rogu wybierz opcję Centrum administracyjne.

  3. Na karcie Zarządzanie funkcjami zaznacz opcję Funkcje w wersji zapoznawczej, tak aby zmieniła kolor na niebieski i treść na Włączone.

    Włączanie funkcji w wersji zapoznawczej w aplikacji Attract

  4. Wybierz lub anuluj wybór poszczególnych funkcji w wersji zapoznawczej. W przeciwnym razie zostaną włączone wszystkie dostępne funkcje w wersji zapoznawczej.

  5. Odśwież przeglądarkę, a zaczniesz widzieć nowe funkcje. Wszyscy użytkownicy, którzy są już zalogowani, zobaczą funkcje po następnym zalogowaniu, lub też mogą odświeżyć przeglądarki, a zobaczą je natychmiast.

Uwaga

Niektóre funkcje w wersji zapoznawczej mogą wymagać dodatkowej konfiguracji. Obok funkcji w wersji zapoznawczej znajdują się łącza umożliwiające dokończenie ich konfigurowania.

Opinii

Chcemy się dowiedzieć, co sądzisz, na podstawie swojego doświadczenia, o tych funkcjach w wersji zapoznawczej. Zachęcamy do regularnego zamieszczania opinii w podanych witrynach podczas korzystania z tych i innych funkcji:

  • Społeczność — Ta witryna to doskonała platforma, na której użytkownicy mogą omawiać scenariusze zastosowania, zadawać pytania i otrzymywać osób od podobnych im osób.

  • Opowiedz nam o funkcjach, które Twoim zdaniem powinny się znaleźć w produkcie, a także o wszelkich zmianach, które Twoim zdaniem należy wprowadzić w istniejących funkcjach. Pomysły na ulepszenie produktu można zgłaszać w następujących witrynach:

W przesyłanych opiniach i recenzjach produktu nie podawaj żadnych danych osobowych (tzn. informacji, które mogłyby umożliwić identyfikację Ciebie). Zebrane informacje mogą być dalej analizowane, ale ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych nie będą wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na pytania. Dane osobowe, które na mocy tych programów są zbierane osobno, podlegają zasadom zachowania poufności informacji firmy Microsoft.

Porada

Dodaj tej temat do zakładek i zaglądaj tu regularnie, aby być na bieżąco z nowo publikowanymi funkcjami w wersjach zapoznawczych.

Informacje dodatkowe