Naliczanie czasu wolnego na podstawie liczby przepracowanych godzin

Przegląd

Organizacje rozliczające pracowników godzinowo mogą przyznawać czas wolny na podstawie liczby przepracowanych godzin, a nie stażu pracy w firmie. Informacje o liczbie przepracowanych godzin są zazwyczaj przechowywane w systemie rejestracji czasu pracy.

Plany urlopów

W planie urlopów typem naliczania może być liczba miesięcy zatrudnienia lub liczba przepracowanych godzin. W przypadku wybrania opcji liczby przepracowanych godzin istnieją dwa typy godzin służące do naliczania: zwykłe i nadgodziny.

Aby ustawić używanie liczby przepracowanych godzin w planie urlopów, wykonaj następujące kroki:

 1. Na stronie Plany urlopów i nieobecności kliknij opcję Utwórz nowy plan.
 2. Nadaj nazwę swojemu planowi urlopów.
 3. Wybierz częstotliwość naliczania w planie urlopów.
 4. Wybierz datę początkową planu.
 5. Wybierz podstawę okresu naliczania i w razie potrzeby określ datę specyficzną dla pracownika.
 6. W harmonogramie naliczania jako typ naliczania wybierz Przepracowane godziny.
 7. Wybierz typ godzin, jakie mają być naliczane.
 8. Wprowadź liczbę przepracowanych godzin oraz powiązane z nią naliczoną kwotę, minimalne saldo i maksymalną ilość przeniesienia na następny okres lub przyznania.

Mechanizm przetwarzania naliczeń w planach opartych na liczbie przepracowanych godzin wykorzystuje częstotliwość naliczania oraz podstawę okresu naliczania do określenia liczby godzin, jaką trzeba naliczyć.

Roczna częstotliwość naliczania

Data przyznania naliczenia Warstwa liczby przepracowanych godzin Kwota naliczenia Daty przepracowanych godzin Faktycznie przepracowane godziny Nagroda
12/31/2018 2080 144 01.01.2018–31.12.2018 2085 144
12/31/2018 2080 144 01.01.2018–31.12.2018 2000 0

Miesięczna częstotliwość naliczania

Data przyznania naliczenia Warstwa liczby przepracowanych godzin Kwota naliczenia Daty przepracowanych godzin Faktycznie przepracowane godziny Nagroda
8/31/2018 160 12 01.08.2018–31.08.2018 184 12
8/31/2018 160 3 01.08.2018–31.08.2018 184 3

Dwutygodniowa częstotliwość naliczania

Data przyznania naliczenia Warstwa liczby przepracowanych godzin Kwota naliczenia Daty przepracowanych godzin Faktycznie przepracowane godziny Nagroda
8/31/2018 80 6 16.08.2018–31.08.2018 81 6
8/31/2018 80 6 16.08.2018–31.08.2018 75 0

Tygodniowa częstotliwość naliczania

Data przyznania naliczenia Warstwa liczby przepracowanych godzin Kwota naliczenia Daty przepracowanych godzin Faktycznie przepracowane godziny Nagroda
8/31/2018 40 3 27.08.2018–31.08.2018 42 3
8/31/2018 40 3 27.08.2018–31.08.2018 35 0

Przypisane plany urlopów przypisane do pracownika

W planach urlopów przypisanych do pracownika są wyświetlane podstawa warstwy i typ godzin dla planów, w których jako typ naliczania zdefiniowano liczbę przepracowanych godzin. Dla aktywnych planów jako informacja pomocnicza jest również wyświetlana rzeczywista liczba przepracowanych godzin w okresach naliczania według stanu na bieżący dzień.

Trwa ładowanie danych

Faktycznie przepracowane godziny można zaimportować za pomocą jednostki Godziny przepracowane do podstawy urlopu i nieobecności dostępnej w module Zarządzanie danymi. Jeśli są używane kalendarze czasu pracy, aparat importu sprawdzi, czy liczba zwykłych przepracowanych godzin nie przekracza liczby godzin określonej w dziennym harmonogramie w kalendarzu. Ponadto aparat importu sprawdzi, czy liczba godzin przepracowanych w danym dniu nie przekracza 24.

Następujące informacje są potrzebne w celu zaimportowania liczby faktycznie przepracowanych godzin do wykorzystania w procesie naliczania urlopu:

 • Numer pracownika
 • Data dnia pracy
 • Typ
 • Godziny

Z jedną datą może być skojarzony tylko jeden element każdego typu.

NUMER PRACOWNIKA DATA DNIA PRACY TYP LICZBA GODZIN
000337 8/6/2018 Normalna 8
000337 8/7/2018 Normalna 8
000337 8/7/2018 Nadgodziny 3
000337 8/8/2018 Normalna 8
000337 8/7/2018 Normalna 8
000337 8/9/2018 Normalna 8