Strona główna rozwiązań opartych na usłudze PowerBI.com

Poniższe rozwiązania PowerBI.com są dostępne dla środowisk Dynamics 365 for Finance and Operations.

Rozwiązania PowerBI.com dostępne w usłudze Lifecycle Services (LCS)

Następujące rozwiązania PowerBI.com są dostępne w bibliotece zasobów współużytkowanych LCS. Aby pobrać wersję odpowiednią dla swojego środowiska, patrz informacje o wersji w bibliotece zasobów wspólnych.

Uwaga

Większość rozwiązań PowerBI.com na poniższej liście została osadzona w analitycznych obszarach roboczych w nowszych wersjach Dynamics 365 for Finance and Operations. Użycie analitycznych obszarów roboczych eliminuje konieczność pobrania tych rozwiązań z biblioteki zasobów udostępnionych w usłudze LCS. Tematy przedstawione na tej liście wskazują, gdzie te rozwiązania PowerBI.com zostały zagnieżdżone w rozwiązaniu Finance and Operations, jeśli ma to zastosowanie.

Rozwiązania PowerBI.com dostępne w usłudze AppSource

Są dostępne dla następujących rozwiązań PowerBI.com z Microsoft AppSource.

Uwaga

Te rozwiązania zostały wycofane, zgodnie z opisem w temacie Pakiety zawartości usługi Power BI w usłudze AppSource.