Układy ekranu w aplikacji POS

Ważne

Ten temat dotyczy rozwiązań Dynamics 365 for Retail i Dynamics 365 for Finance and Operations.

Ten temat zawiera informacje dotyczące układów ekranu w środowiskach POS aplikacji Microsoft Dynamics 365 for Retail.

Interfejs użytkownika (UI) programu Retail POS można konfigurować przy użyciu kombinacji profili graficznych i układów ekranu, które się przypisuje do sklepów, kas i/lub użytkowników.

Poniższa ilustracja pokazuje relacje między różnymi jednostkami, które razem tworzą konfigurowalne aspekty interfejsu użytkownika aplikacji POS.

Jednostki układu ekranu aplikacji POS

Profil graficzny

Profile graficzne są przypisywane do kas. Określają elementy wizualnych, które są specyficzne dla kas i wspólne dla użytkowników. Każdy użytkownik, który się loguje do kasy, widzi ten sam motyw, kolory i obrazy.

Ekran powitalny aplikacji POS z jasnym motywem

Ekran transakcji w aplikacji POS z ciemnym motywem

 • Numer profilu — Numer profilu jest unikatowym identyfikatorem profilu graficznego.
 • Opis — Można wprowadzić znaczącą nazwę, która pomoże identyfikować profil odpowiedni w danej sytuacji.
 • Motyw — Można wybierać między motywami aplikacji Jasny i Ciemny. Motyw ma wpływ na kolory czcionki i tła w całej aplikacji.
 • Kolor wiodący — Kolor wiodący jest używany w całej aplikacji POS do odróżniania lub wyróżniania pewnych elementów wizualnych, takich jak kafelki, przyciski poleceń i hiperłącza. Zazwyczaj te elementy wykonują różne akcje.
 • Kolor nagłówka — Można skonfigurować kolor nagłówka strony spełniający wymagania identyfikacji wizualnej sprzedawcy detalicznego. Ta funkcja nie jest dostępna tylko w Microsoft Dynamics 365 for Retail wersja 1611.
 • Pokaż datę/godzinę — jeśli ta opcja jest włączona, bieżąca data i godzina będzie wyświetlana w nagłówku punktu sprzedaży.
 • Tło logowania — Można określić obraz tła dla ekranu logowania. Rozmiary plików obrazów tła powinny być jak najmniejsze, ponieważ przechowywanie i ładowanie dużych plików może mieć negatywny wpływ na szybkość działania i zachowanie aplikacji.
 • Tło aplikacji — Można określić obraz tła, który będzie używany zamiast jednolitego koloru motywu w całej aplikacji. Podobnie jak w przypadku teł logowania, rozmiar pliku powinien być jak najmniejszy.

Układy ekranu

Konfiguracje układu ekranu decydują o akcjach, zawartości i położeniu formantów interfejsu użytkownika na ekranie powitalnym i ekranie Transakcja w aplikacji POS.

Widok układu ekranu aplikacji POS

 • Ekran powitalny — W większości przypadków ekran powitalny to strona, którą użytkownicy widzą podczas pierwszego logowania do aplikacji POS. Ekran powitalny może zawierać obraz identyfikacyjny marki oraz siatki przycisków umożliwiające dostęp do operacji w punkcie sprzedaży. Zwykle na tym ekranie umieszcza się operacje, które nie są specyficzne dla bieżącej transakcji.

  Ekran powitalny aplikacji POS

 • Ekran transakcji — Ekran Transakcja jest w aplikacji POS głównym ekranem do przetwarzania transakcji i zamówień sprzedaży. Zawartość i układ są skonfigurowane przy użyciu konstruktora układu ekranu.

  Ekran transakcji w punkcie sprzedaży

 • Domyślny ekran startowy — Niektórzy sprzedawcy detaliczni wolą, aby kasjerzy po zalogowaniu przechodzili bezpośrednio do ekranu Transakcja. Ustawienie Domyślny ekran startowy umożliwia określenie domyślnego ekranu, który pojawia się po zalogowaniu przy użyciu poszczególnych układów ekranu.

Przypisanie

Układy ekranów można przypisywać na poziomie sklepu, kasy lub użytkownika. Przypisanie użytkownikowi zastępuje przypisania do kasy i sklepu, a przypisanie na poziomie kasy ma priorytet nad przypisaniem do sklepu. W prostym scenariuszu, gdzie wszyscy użytkownicy korzystają z tego samego układu niezależnie od kasy ani roli, układ ekranu można ustawić tylko na poziomie sklepu. W scenariuszach, gdy określone kasy lub użytkownicy wymagają specjalnych układów, można je przypisać.

Rozmiary układów

Większość aspektów interfejsu użytkownika aplikacji POS jest elastyczna, a układ automatycznie zmieniany i korygowany w zależności od rozmiaru i orientacji ekranu. Jednak ekran Transakcja w aplikacji POS musi być skonfigurowany dla każdej spodziewanej rozdzielczości ekranu.

Podczas uruchamiania aplikacja POS wybiera najbliższy rozmiar układu skonfigurowany dla urządzenia. Układ ekranu może również zawierać konfiguracje dla orientacji poziomej i pionowej oraz urządzeń pełnowymiarowych i kompaktowych. Dlatego użytkowników można przypisać do jednego układu ekranu, który działa w urządzeniach o różnych rozmiarach i typach wykorzystywanych w sklepie.

Rozmiary układów aplikacji POS

 • Nazwa — Można wprowadzić opisową nazwę identyfikującą rozmiar ekranu.

 • Typ układu — W aplikacji POS interfejs użytkownika może być wyświetlany w różnych orientacjach, tak aby zapewnić użytkownikowi jak najlepsze środowisko obsługi na konkretnym urządzeniu.

  • Modern POS - Pełna wersja — Pełnowymiarowe układy zazwyczaj najlepiej nadają się do większych ekranów, takich jak w monitorach komputerowych i tabletach. Można wskazać elementy interfejsu użytkownika, które mają być zawarte w układzie, określić rozmiar i umieszczenie tych elementów oraz skonfigurować ich szczegółowe właściwości. Układy pełne obsługują konfiguracje poziome i pionowe.
  • Modern POS - Wersja kompaktowa — Układy kompaktowe zazwyczaj najlepiej nadają się do telefonów i małych tabletów. Możliwości projektowania dla urządzeń kompaktowych są ograniczone. Można skonfigurować kolumny i pola paneli pokwitowania i sum.
 • Szerokość/Wysokość — Te wartości reprezentują efektywny rozmiar ekranu (w pikselach), jakiego oczekuje się w układzie. Należy pamiętać, że w niektórych systemach operacyjnych do ekranów o wysokiej rozdzielczości jest stosowane skalowanie.

Porada

Informację o rozmiarze układu wymaganym dla ekranu aplikacji POS można uzyskać poprzez wyświetlanie rozdzielczości w aplikacji. Uruchom aplikację POS i wybierz kolejno opcje Ustawienia > Informacje o sesji. Aplikacja POS pokazuje aktualnie załadowany układ ekranu, rozmiar układu i rozdzielczość okna aplikacji.

Rozmiary układów aplikacji POS

Siatki przycisków

W każdym rozmiarze układu ekranu można skonfigurować i przypisać siatki przycisków dla ekranów powitalnego i Transakcja aplikacji POS. Siatki przycisków ekranu powitalnego są układane automatycznie od lewej do prawej, od numeru najniższego (ekran powitalny 1) do najwyższego.

W pełnowymiarowych układach aplikacji POS położenie siatki przycisków jest określane w projektancie układu ekranu.

W kompaktowych wersjach układów aplikacji POS siatki przycisków są układane automatycznie od góry do dołu, od numeru najniższego (ekran transakcji 1) do najwyższego. Można do nich przejść z menu Akcje.

Siatka przycisków w układzie kompaktowym

Obrazy

W każdym rozmiarze układu ekranu można określić obrazy, które mają się znaleźć w interfejsie użytkownika aplikacji POS. W pełnowymiarowych układach aplikacji POS można określić jeden obraz dla ekranu powitalnego. Obraz ten jest wyświetlany jako pierwszy element interfejsu użytkownika po lewej stronie. Na ekranie Transakcja obrazy mogą pełnić rolę obrazów kart lub logo. W kompaktowych układach aplikacji POS te obrazy nie są używane.

Projektant układu ekranu

W projektancie układu ekranu można skonfigurować różne aspekty ekranu Transakcja aplikacji POS dla każdego rozmiaru układu w orientacjach pionowej i poziomej oraz w wersjach pełnej i kompaktowej. Projektant układu ekranu używa technologii wdrażania ClickOnce, która powoduje pobranie, zainstalowanie i uruchomienie najnowszej wersji aplikacji za każdym razem, gdy użytkownicy uzyskują do niej dostęp. Należy koniecznie sprawdzić wymagania technologii ClickOnce w kwestii przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki, takie jak Google Chrome, wymagają rozszerzeń.

Ważne

Należy skonfigurować układu ekranu dla każdego rozmiaru układu zdefiniowanego i używanego w aplikacji POS.

Projektant układu pełnowymiarowego

W projektancie układu pełnowymiarowego użytkownicy mogą przeciągać formanty interfejsu użytkownika na ekran Transakcja aplikacji POS i konfigurować ustawienia tych formantów.

Projektant układu pełnowymiarowego aplikacji POS (orientacja pozioma)

 • Importowanie/eksportowanie układu — Projekty układów ekranu aplikacji POS można eksportować i importować jako pliki XML, co pozwala je łatwo wykorzystywać i udostępniać w różnych środowiskach. Ważne jest, aby importować projekty układów dla odpowiednich rozmiarów układów. W przeciwnym razie elementy interfejsu użytkownika mogą nie mieścić się prawidłowo na ekranie.

 • Orientacja pozioma/pionowa — Jeśli urządzenie z aplikacją POS pozwala użytkownikom przełączać się między orientacjami poziomą i pionową, należy zdefiniować układ ekranu dla każdej orientacji. Aplikacja POS automatycznie wykryje obrót ekranu i pokaże poprawny układ.

 • Siatka układu — W projektancie układu aplikacji POS jest używana siatka 4-pikselowa. Formanty interfejsu użytkownika „przyciągają się” do siatki, aby ułatwić prawidłowe wyrównywanie zawartości.

 • Powiększenie w projektancie — Widok projektanta można przybliżać i oddalać, aby lepiej widzieć zawartość ekranu aplikacji POS. Ta funkcja jest przydatna, gdy rozdzielczość ekranu w aplikacji POS różni się znacząco od rozdzielczości ekranu używanej w projektancie.

 • Pokazywanie/ukrywanie paska nawigacji — W pełnowymiarowych układach aplikacji POS można określić, czy lewy pasek nawigacji ma być widoczny na ekranie Transakcja. Ta funkcja jest przydatna w monitorach o niższej rozdzielczości. Aby ustawić widoczność, kliknij pasek nawigacji prawym przyciskiem myszy w projektancie i zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawsze widoczny. Jeśli pasek nawigacji jest ukryty, użytkownicy aplikacji POS nadal mają do niego dostęp za pomocą menu w lewym górnym rogu.

  Pokazywanie/ukrywanie paska nawigacji

 • Formanty aplikacji POS — Projektant układu aplikacji POS obsługuje formanty wymienione poniżej. Wiele formantów można skonfigurować, klikając prawym przyciskiem myszy i używając menu skrótów.

  Formanty interfejsu użytkownika aplikacji POS

  • Klawiatura numeryczna — Klawiatura numeryczna jest głównym mechanizmem wprowadzania danych przez użytkownika na ekranie Transakcja w aplikacji POS. Można tak skonfigurować formant, aby była wyświetlana pełna klawiatura numeryczna. Ta opcja jest idealna dla urządzeń dotykowych. Alternatywnie można ją tak skonfigurować, aby było widoczne tylko pole wejściowe. W takim przypadku do wprowadzania danych jest używana fizyczna klawiatura. Ustawienia klawiatury numerycznej są dostępne tylko w układach pełnowymiarowych. W układach kompaktowych na ekranie Transakcja zawsze jest wyświetlana pełna klawiatura numeryczna.
  • Panel sum — Panel sum można skonfigurować na jedną lub dwie kolumny pokazujące wartości takie jak liczba wierszy, kwota rabatu, opłaty, suma częściowa i podatek. Układy kompaktowe zawierają tylko jedną kolumnę.
  • Panel pokwitowań — Panel pokwitowań zawiera wiersze sprzedaży, wiersze płatności oraz informacje o dostawie produktów i usług przetwarzanych w aplikacji POS. Użytkownik może określać kolumny, szerokości i położenie. W układach kompaktowy można również konfigurować dodatkowe informacje, które będą wyświetlane w wierszu pod wierszem głównym.
  • Karta odbiorcy — Karta odbiorcy pokazuje informacje odnoszące się do odbiorcy aktualnie skojarzonego z transakcją. Kartę odbiorcy można skonfigurować tak, aby ukrywała lub pokazywała dodatkowe informacje.
  • Formant karty — Do układu ekranu można dodać formant karty, a następnie wewnątrz niego umieścić inne formanty, na przykład klawiatury numerycznej, karty odbiorcy lub siatek przycisków. Formant karty jest kontenerem, który pomaga zmieścić więcej zawartości na ekranie. Formant karty jest dostępny tylko w układach pełnowymiarowych.
  • Obraz — Formant obrazu może służyć do wyświetlania logo sklepu lub innego obrazu identyfikacyjnego marki na ekranie Transakcja. Formant obrazu jest dostępny tylko w układach pełnowymiarowych.
  • Rekomendowane produkty — Jeśli formant rekomendowanych produktów zostanie skonfigurowany dla środowiska, będzie wyświetlał sugestie produktów przy użyciu mechanizmu uczenia maszynowego.
  • Formant niestandardowy — Formant niestandardowy pełni rolę symbolu zastępczego w układzie ekranu, pozwalając rezerwować miejsce na niestandardową zawartość. Formant niestandardowy jest dostępny tylko w układach pełnowymiarowych.

Projektant układu kompaktowego

Analogicznie do projektanta układu pełnowymiarowego, projektant układu kompaktowego umożliwia konfigurowanie układu ekranu aplikacji dla telefonów i małych tabletów. Jednak w tym wypadku układ jest stały. Formanty w układzie można konfigurować, klikając prawym przyciskiem myszy i używając menu skrótów. Nie można jednak używać operacji przeciągania i upuszczania dla dodatkowej zawartości.

Projektant układu kompaktowego

Projektant siatki przycisków

Projektant siatki przycisków pozwala konfigurować siatki przycisków, których można używać na ekranach powitalnym i Transakcja w aplikacji POS w układach pełnowymiarowych i kompaktowych. Tej samej siatki przycisków można używać w różnych układach i typach układów. Podobnie jak projektant układu ekranu, projektant siatki przycisków używa technologii wdrażania ClickOnce, która powoduje pobranie, zainstalowanie i uruchomienie najnowszej wersji aplikacji za każdym razem, gdy użytkownicy uzyskują do niej dostęp. Należy koniecznie sprawdzić wymagania technologii ClickOnce w kwestii przeglądarek internetowych. Niektóre przeglądarki, takie jak Google Chrome, wymagają rozszerzeń.

Projektant siatki przycisków

 • Nowy przycisk — Kliknij, aby dodać nowy przycisk do siatki przycisków. Domyślnie nowe przyciski pojawiają się w lewym górnym rogu siatki. Jednak można inaczej rozmieścić przyciski, przeciągając je w układzie.

  Ważne

  Zawartość siatki przycisków może się nakładać. Dlatego podczas rozmieszczania przycisków upewnij się, że nie zakrywają innych przycisków.

 • Nowy projekt — Kliknięcie tej opcji umożliwia automatyczne skonfigurowanie układu siatki przycisków poprzez określenie liczby przycisków w wierszach i kolumnach.

 • Właściwości przycisku — Można skonfigurować właściwości przycisku, klikając przycisk prawym przyciskiem myszy i używając menu skrótów.

  Ważne

  Niektóre ustawienia siatki przycisków mają zastosowanie tylko do aplikacji Enterprise POS, a nie Retail Modern POS ani Cloud POS.

  Właściwości przycisku w siatce przycisków

  • Akcja — Na liście operacji aplikacji POS mających zastosowanie wybierz operację, która jest wywoływana po kliknięciu przycisku w aplikacji POS.

   Aby uzyskać listę obsługiwanych operacji aplikacji POS, zobacz Operacje w punkcie sprzedaży — online i offline.

  • Parametry akcji — Niektóre operacje w aplikacji POS używają dodatkowych parametrów podczas wywoływania. Na przykład dla operacji Dodaj produkty użytkownicy mogą określić produkt, który ma zostać dodany.

  • Tekst przycisku — Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany na przycisku w aplikacji POS.

  • Ukryj tekst przycisku — To pole wyboru służy do określania, czy tekst przycisku ma być ukryty, czy widoczny. Tekst przycisku jest często ukrywany na małych przyciskach i wtedy widać tylko ikonę.

  • Etykietka narzędzia — Wprowadź dodatkowy tekst pomocy, który ma się pojawiać, gdy użytkownik umieści wskaźnik myszy na przycisku.

  • Rozmiar w kolumnach/Rozmiar w wierszach — Można określić wysokość i szerokość przycisku.

   Rozmiary przycisków w aplikacji POS wyrażone w wierszach i kolumnach

  • Niestandardowa czcionka — Po zaznaczeniu pola wyboru Włącz czcionkę niestandardową dla programu POS można dla aplikacji POS określić czcionkę inną niż domyślna czcionka systemowa.

  • Motyw niestandardowy — Domyślnie przyciski aplikacji POS używają koloru wiodącego z profilu graficznego. Po zaznaczeniu pola wyboru Użyj motywu niestandardowego można określić dodatkowe kolory.

   Uwaga

   W aplikacjach Retail Modern POS i Cloud POS są używane tylko wartości Kolor tła i Kolor czcionki.

  • Obraz przycisku — Przyciski mogą zawierać obrazy lub ikony. Wybierz jeden z dostępnych obrazów podanych w oknie Handel detaliczny > Ustawienia kanału > Ustawienia punktu sprzedaży > Punkt sprzedaży > Obrazy.

Przykład siatki przycisków w aplikacji POS

Dodatkowe zasoby

Instalowanie projektanta układów aplikacji Retail POS