Dokumentacja Entity Framework

Entity Framework Core to nowoczesny obiekt — Maper baz danych dla platformy .NET. Obsługuje zapytania LINQ, śledzenie zmian, aktualizacje i migracje schematu. EF Core współpracuje z wieloma bazami danych, w tym SQL Database (lokalnie i na platformie Azure), oprogramowania SQLite, MySQL, PostgreSQL i Azure Cosmos DB.

Programowanie przy użyciu Entity Framework Core

Poprzednie wersje

Współtworzenie Entity Framework dokumentów. Przeczytaj nasze Przewodnik współautora.