EF podstawowe narzędzia & rozszerzeniaEF Core Tools & Extensions

Narzędzia i rozszerzenia oferowanie dodatkowych funkcji Entity Framework podstawowych.Tools and extensions provide additional functionality for Entity Framework Core.

Rozszerzenia są tworzone przez różnych źródeł.Extensions are built by a variety of sources. Nie wszystkie rozszerzenia są obsługiwane w ramach projektu Entity Framework Core.Not all extensions are maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.