Geco (Generator modeli odwrotnej)Geco (Reverse Model Generator)

Uwaga

To rozszerzenie nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This extension is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając rozszerzenia innych firm, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party extension, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

Geco zapewnia generator wstecznego modelu z obsługą określania liczby mnogiej/Singularization oraz szablonów do edycji oparte na ciągi interpolowane 6.0 C# i uruchomiona na platformie .net Core.Geco provides a Reverse Model generator with support for Pluralization/Singularization and editable templates based on C# 6.0 interpolated strings and running on .Net Core. Umożliwia także generator skryptów inicjatora scalania SQL skryptów i runner skryptu.It also provides an Seed script generator with SQL Merge scripts and an script runner.

Następujące zasoby pomoże Ci rozpoczęcie pracy z Geco.The following resources will help you get started with Geco.