Wprowadzenie do programu EF Core na platformie Universal Windows (UWP)Getting Started with EF Core on Universal Windows Platform (UWP)

Te samouczki 101-level wymaga nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101-level tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. One spowoduje przejście instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji okna platformy Uniwersalnej, który wykonuje kwerendę i zapisuje dane z bazy danych przy użyciu programu EF Core.They will take you step-by-step through creating a simple Universal Window Platform (UWP) application that queries and saves data from a database using EF Core.

Więcej szczegółów na temat tworzenia aplikacji platformy uniwersalnej systemu Windows można znaleźć w dokumentacji platformy uniwersalnej systemu Windows.More details about developing UWP applications can be found in the UWP documentation.