Wprowadzenie do podstawowych EF na platformę uniwersalną systemu Windows (UWP)Getting Started with EF Core on Universal Windows Platform (UWP)

Te samouczki 101 wymagają nie wcześniejsza wiedza programu Entity Framework Core lub Visual Studio.These 101 tutorials require no previous knowledge of Entity Framework Core or Visual Studio. Będą one miały możesz instrukcje dotyczące tworzenia prostej aplikacji okna platformy Uniwersalnej, który wysyła kwerendy i zapisuje dane z bazy danych.They will take you step-by-step through creating a simple Universal Window Platform (UWP) application that queries and saves data from a database.

Można znaleźć w dokumentacji platformy uniwersalnej systemu Windows na developer.microsoft.com/windows/apps/develop.You can find the UWP documentation at developer.microsoft.com/windows/apps/develop.