Dostawca bazy danych podstawowych EF firebirdFirebird EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z FirebirdSQL.This database provider allows Entity Framework Core to be used with FirebirdSQL. Dostawca jest przechowywany jako część ralmsdeveloper/EntityFrameworkCore.FirebirdSQL projektu GitHub.The provider is maintained as part of the ralmsdeveloper/EntityFrameworkCore.FirebirdSQL GitHub Project.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu EntityFrameworkCore.FirebirdSQL NuGet.Install the EntityFrameworkCore.FirebirdSQL NuGet package.

Install-Package EntityFrameworkCore.FirebirdSQL

RozpocznijGet Started

Zobacz wprowadzenie dokumentacji w witrynie projektuSee the getting started documentation on the project site

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • FirebirdSql 2.5FirebirdSql 2.5
  • FirebirdSql 3.XFirebirdSql 3.X

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszej).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Mono (4.2.0 i jego nowszych wersjach)Mono (4.2.0 onwards)