IBM danych serwera (bazy danych DB2) EF podstawowej bazy danych dostawcówIBM Data Server (DB2) EF Core Database Providers

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core ma być używany z IBM danych serwera.This database provider allows Entity Framework Core to be used with IBM Data Server. Dostawca jest obsługiwana przez IBM.The provider is maintained by IBM.

Uwaga

Ten dostawca nie jest obsługiwana w ramach projektu Entity Framework Core.This provider is not maintained as part of the Entity Framework Core project. Rozważając innych dostawców, należy ocenić jakości, licencjonowanie, obsługi, itp., aby upewnić się, że spełniają one wymagania.When considering a third party provider, be sure to evaluate quality, licensing, support, etc. to ensure they meet your requirements.

ZainstalujInstall

Aby pracować z IBM danych serwera w systemie Windows, należy zainstalować IBM. Pakiet EntityFrameworkCore NuGet.To work with IBM Data Server on Windows, install the IBM.EntityFrameworkCore NuGet package.

Install-Package IBM.EntityFrameworkCore

Do pracy z IBM danych serwera w systemie Linux należy zainstalować IBM. Pakiet NuGet EntityFrameworkCore lnx.To work with IBM Data Server on Linux, install the IBM.EntityFrameworkCore-lnx NuGet package.

Install-Package IBM.EntityFrameworkCore-lnx

RozpocznijGet Started

Wprowadzenie do korzystania z dostawcy .NET IBM dla platformy .NET CoreGetting started with IBM .NET Provider for .NET Core

Obsługiwanych aparatów bazy danychSupported Database Engines

  • zOSzOS
  • W tym IBM dashDB LUWLUW including IBM dashDB
  • IBM IIBM I
  • Programu InformixInformix

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.6 i jego nowszych wersjach).NET Framework (4.6 onwards)
  • .NET Core.NET Core