Dostawca bazy danych programu Oracle EF CoreOracle EF Core Database Provider

Zespół Oracle .NET dokonuje oceny EF podstawowej pomocy technicznej, ale nie ogłosiły żadnych chronometrażu.The Oracle .NET team is evaluating EF Core support, but have not announced any timing. Można głosować żądanie funkcji dostawca programu Oracle EF Core.You can vote on the Oracle EF Core Provider feature request.

Należy kierować bezpośrednio odpowiedzi na pytania dotyczące tego dostawcy do wersji osi czasu, w tym witryna społeczności Oracle.Please direct any questions about this provider, including the release timeline, to the Oracle Community Site.