Dostawca bazy EF Core SQLite

Ten dostawca bazy danych umożliwia Entity Framework Core z SQLite. Dostawca jest utrzymywany w ramach Entity Framework Core projektu.

Instalowanie

Zainstaluj pakiet NuGet Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite.

dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

Obsługiwane aparaty baz danych

  • SQLite (wersja 3.7 lub 3.7)

Ograniczenia

Zobacz Ograniczenia SQLite, aby uzyskać informacje o niektórych ważnych ograniczeniach dostawcy SQLite.