Dostawca bazy danych systemu SQLite EF CoreSQLite EF Core Database Provider

Ten dostawca bazy danych umożliwia platformy Entity Framework Core do użycia z bazy danych SQLite.This database provider allows Entity Framework Core to be used with SQLite. Dostawca jest przechowywane jako część projektu platformy Entity Framework Core.The provider is maintained as part of the Entity Framework Core project.

ZainstalujInstall

Zainstaluj pakietu Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet.Install the Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite NuGet package.

Install-Package Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite

RozpocznijGet Started

Następujące zasoby pomoże Ci rozpocząć pracę z tym dostawcą.The following resources will help you get started with this provider.

Obsługiwane baz danychSupported Database Engines

  • Bazy danych SQLite (3.7 lub nowszy)SQLite (3.7 onwards)

Obsługiwane platformySupported Platforms

  • .NET framework (4.5.1 lub nowszy).NET Framework (4.5.1 onwards)

  • .NET Core.NET Core

  • Narzędzie mono (4.2.0 lub nowszy)Mono (4.2.0 onwards)

  • Platforma uniwersalna systemu WindowsUniversal Windows Platform

OgraniczeniaLimitations

Zobacz ograniczenia SQLite dla pewne ważne ograniczenia dotyczące dostawcy bazy danych SQLite.See SQLite Limitations for some important limitations of the SQLite provider.