Podstawowe zapytaniaBasic Queries

Dowiedz się, jak można załadować jednostek z bazy danych przy użyciu Language Integrated Query (LINQ).Learn how to load entities from the database using Language Integrated Query (LINQ).

Porada

Przykład użyty w tym artykule można zobaczyć w witrynie GitHub.You can view this article's sample on GitHub.

101 przykładów LINQ101 LINQ samples

Ta strona zawiera kilka przykładów, aby osiągnąć typowych zadań przy użyciu platformy Entity Framework Core.This page shows a few examples to achieve common tasks with Entity Framework Core. Aby uzyskać obszerny zestaw przykładów pokazujący, co jest możliwe za pomocą LINQ, zobacz 101 przykładów LINQ.For an extensive set of samples showing what is possible with LINQ, see 101 LINQ Samples.

Podczas ładowania wszystkie daneLoading all data

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs.ToList();
}

Trwa ładowanie pojedynczej jednostkiLoading a single entity

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blog = context.Blogs
    .Single(b => b.BlogId == 1);
}

FiltrowanieFiltering

using (var context = new BloggingContext())
{
  var blogs = context.Blogs
    .Where(b => b.Url.Contains("dotnet"))
    .ToList();
}