Entity Framework 6Entity Framework 6

Entity Framework 6 (EF6) to technologia dostępu próby sklonowania i przetestowany danych z wielu lat funkcji i stabilizacji.Entity Framework 6 (EF6) is a tried and tested data access technology with many years of features and stabilization. On opublikowany po raz pierwszy w 2008 jako część programu .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1 i programu Visual Studio 2008 z dodatkiem SP1.It first released in 2008, as part of .NET Framework 3.5 SP1 and Visual Studio 2008 SP1. Począwszy od wersji EF4.1 została wysłana jako pakietu EntityFramework NuGet — obecnie jedną z najbardziej popularnych pakiety na NuGet.org.Starting with the EF4.1 release it has shipped as the EntityFramework NuGet package - currently one of the most popular packages on NuGet.org.

Dokumentację programu Entity Framework 6 jest obecnie dostępny na msdn.com/data/ef.The Entity Framework 6 documentation is currently available at msdn.com/data/ef.