Eksportowanie z EF6 do EF CorePorting from EF6 to EF Core

Z powodu zmiany podstawowych rdzeni EF nie zaleca się próby przenieść aplikację EF6 do EF Core, chyba że masz istotny powód, aby wprowadzić zmiany.Because of the fundamental changes in EF Core we do not recommend attempting to move an EF6 application to EF Core unless you have a compelling reason to make the change. Należy wyświetlić przejście od EF6 na rdzeń EF jako portu, a nie uaktualnienie.You should view the move from EF6 to EF Core as a port rather than an upgrade.