Przenoszenie z programu EF6 do programu EF CorePorting from EF6 to EF Core

Ze względu na fundamentalne zmiany w programie EF Core nie jest zalecane Próba przeniesienia aplikacji EF6 do programu EF Core, chyba że istnieje istotny powód, aby wprowadzić zmianę.Because of the fundamental changes in EF Core we do not recommend attempting to move an EF6 application to EF Core unless you have a compelling reason to make the change. Należy wyświetlić przenoszenie z programu EF6 do programu EF Core jako portu, a nie uaktualnienie.You should view the move from EF6 to EF Core as a port rather than an upgrade.