404 błąd, a połączenie z makeEwsRequestAsync nie powiodło się z serwera, który ma podzielone role CA/MBX w programie Exchange Server 2013

Oryginalny numer artykułu KB:   4476965

Podsumowanie

Rozpatrzmy następujący scenariusz:

  • Korzystasz z programu Exchange Server 2013 z aktualizacją zbiorczą 19 (CU19) lub nowszą wersją.
  • Serwer, na którym jest uruchomiony program Exchange Server, jest skonfigurowany do dzielenia ról serwera dostępu klienta (CAS) i serwera skrzynek pocztowych (MBX).
  • Nowoczesny dodatek wywołuje makeEwsRequestAsync funkcji od dowolnego obsługiwanego klienta, takiego jak klient programu Outlook.

W tym scenariuszu rozmowa kończy się niepowodzeniem i zwraca komunikat o błędzie 404 .

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, Zainstaluj rolę CAS na każdym serwerze skrzynek pocztowych. Jest to preferowana architektura programu Exchange Server 2013.

Stan

Jest to znany problem w programie Exchange 2013 CU19 i nowszych wersjach.