Nie można dodać licencji programu Exchange w programie Azure AD Connect dla usługi Office 365

Oryginalny numer KB:   4052036

Symptomy

Podczas próby dodania licencji programu Exchange w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) dla usługi Microsoft Office 365 jest wyświetlany komunikat o błędzie.

Rozwiązanie

Istnieją dwa moduły usługi Windows Azure Active Directory do administrowania usługą Azure AD za pomocą programu PowerShell. Oba te urządzenia są obecnie obsługiwane.

Ten problem może występować w różnych okolicznościach.