Skrzynki pocztowe są poddawane kwarantannie i nie mogą uzyskiwać dostępu do programu Exchange Server 2010

Oryginalny numer artykułu KB:   2603736

Symptomy

Użytkownik nie może uzyskać dostępu do skrzynki pocztowej znajdującej się na serwerze Microsoft Exchange 2010.

Przyczyna

Skrzynka pocztowa stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia magazynu informacji i jest poddana kwarantannie.

Istnieje kilka typów zdarzeń, dla których sklep Exchange zapisuje skrzynkę pocztową jako potencjalne zagrożenie:

  • Jeśli wykonanie wątku nie powiodło się w przypadku tej skrzynki pocztowej
  • Jeśli w tej skrzynce pocztowej znajduje się więcej niż pięć wątków, które nie miały już postępu przez dłuższy czas

Rozwiązanie

Przyczyna zatrucia skrzynki pocztowej musi zostać zidentyfikowana i poprawiona. Aby natychmiast uzyskać dostęp do skrzynki pocztowej, należy ręcznie zresetować klucz rejestru do skrzynki pocztowej z kwarantanny, usuwając go.

Uwaga

Jeśli ten krok zostanie pominięty, magazyn programu Exchange automatycznie resetuje kwarantannowe skrzynki pocztowe o sześć godzin po ustawieniu flagi poddanej kwarantannie.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wykrywanie i Korekcja skażonej skrzynki pocztowej.