Pole notatki w folderze Kontakty jest puste po zaktualizowaniu go na urządzeniu przenośnym lub w aplikacji Outlook Web App

Oryginalny numer artykułu KB:   2980834

Symptomy

Po zaktualizowaniu przez użytkownika skrzynki pocztowej programu Exchange Server 2013 pola uwagi dla kontaktu w sekcji kontakty na urządzeniu przenośnym lub w aplikacji Outlook Web App wygląda na to, że w kliencie programu Microsoft Outlook uruchomionym w trybie online notatka jest pusta. Ten problem występuje w dodatku Service Pack 1 dla programu Exchange Server 2013 lub aktualizacji zbiorczej 5.

Przyczyna

Jest to znany problem, który zostanie rozwiązany w przyszłej aktualizacji programu Exchange Server 2013.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, możesz skonfigurować klienta programu Outlook do uruchamiania w trybie buforowanej wymiany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Włączanie trybu buforowanej wymiany.