Nie można przywrócić bazy danych z kopii zapasowej, jeśli MCDB jest włączona w programie Exchange Server 2019

Symptomy

Załóżmy, że włączasz bazę danych w pamięci podręcznej (MCDB) na serwerach skrzynek pocztowych programu Microsoft Exchange Server 2019. Podczas próby przywrócenia bazy danych skrzynki pocztowej do grupy magazynów odzyskiwania baza danych nie jest instalowana, mimo że jest wyświetlany stan zdrowy.

Przyczyna

MCDB zostanie połączony z podstawową bazą danych po wykonaniu kopii zapasowej bazy danych. Ponieważ te linki wygasną do momentu przywrócenia bazy danych, muszą one zostać rozdzielone, aby można było zainstalować bazę danych.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uruchom program ESEutil w bazie danych, korzystając z następujących poleceń:

Eseutil /r E01 /d "E:\Databases\RDB1" /i

W tym przykładzie pokazano prefiks generowania dziennika E01 i ścieżkę bazy danych odzyskiwania E:\Databases\RDB1 .

Więcej informacji

MCDB to nowa funkcja w programie Exchange Server 2019, która umożliwia dyskom półprzewodnikowym buforowanie najczęściej używanych danych z bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfiguracja MetaCacheDatabase (MCDB).

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące odzyskiwania bazy danych, zobacz przywracanie danych za pomocą bazy danych odzyskiwania .