Nie można zarządzać uprawnieniami wysyłanie w imieniu dla udostępnionych skrzynek pocztowych w centrum administracyjnym usługi administracyjnym

Symptomy

Po zalogowaniu się do centrum administracyjnego programu Exchange (SKK) w usłudze Microsoft Exchange Online są wyświetlane ograniczone opcje umożliwiające ustawienie uprawnień do udostępnionej skrzynki pocztowej. Opcja indywidualnego zarządzania uprawnieniami Wysyłanie w imieniu jest dostępna dla skrzynek pocztowych użytkowników. Jednak tylko opcja zarządzania pełnymi uprawnieniami skrzynek pocztowych jest dostępna dla udostępnionych skrzynek pocztowych.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ uprawnienia Wysyłanie w imieniu nie mogą być zarządzane w centrum administracyjnym.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, Dodaj uprawnienie Wyślij w imieniu przy użyciu programu PowerShell Windows Remote. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w następującej witrynie internetowej Microsoft TechNet:

Zarządzanie uprawnieniami dla adresatów w usłudze Exchange Online

Uwaga

Jeśli korzystasz z pakietu Office 365, możesz użyć portalu administracyjnego pakietu Office 365, aby przypisać uprawnienia Wysyłanie w imieniu do udostępnionych skrzynek pocztowych.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępnionych skrzynek pocztowych, zobacz udostępnione skrzynki pocztowe.