SetupVersionInformationCorruptException błąd podczas otwierania powłoki zarządzania programu Exchange

Oryginalny numer artykułu KB:   4056663

Symptomy

Po otwarciu usług EMS jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

[SetupVersionInformationCorruptException] Nie można ustalić wersji zainstalowanego pliku z klucza rejestru

Przyczyna

Ten problem może wystąpić po odinstalowaniu programu PowerShell 2,0. Po odinstalowaniu programu PowerShell 2,0 proces odinstalowywania usuwa również następujący klucz rejestru używany przez usługę EMS do określania, czy program PowerShell jest zainstalowany:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PowerShell\1\PowerShellEngine

Obejście 1 — Importowanie klucza rejestru

  1. Pobierz klucz rejestru PowerShellEngine.
  2. Zaimportuj klucz rejestru do serwera.

Obejście 2 — ponowne instalowanie programu PowerShell 2,0

Aby zainstalować program PowerShell 2,0, zobacz Instalowanie aparatu Windows PowerShell 2,0.

Stan

Firma Microsoft pracuje nad rozwiązaniem tego problemu i będzie publikować więcej informacji w tym artykule, gdy informacje staną się dostępne.