Funkcja wyszukiwania pomieszczeń w programie Outlook nie wyświetla żadnych pokojów konferencyjnych, gdy użytkownik tworzy spotkanie

Problem

Gdy użytkownik utworzy nowe spotkanie w programie Microsoft Outlook, w oknie dialogowym Wybieranie dostępnego pokoju w wyszukiwarkach pomieszczeń nie są wyświetlane żadne pokoje konferencyjne.

Ten problem może wystąpić, jeśli użytkownik nie wybierze listy pomieszczeń. Aby dostępne pokoje były wyświetlane w wyszukiwarce pomieszczeń, należy zaznaczyć listę pomieszczeń.

Rozwiązanie

Aby wyświetlić dostępne pokoje, wybierz listę pomieszczeń w polu Pokaż listę pokojów .

Więcej informacji

Aby utworzyć listę pomieszczeń i dodać istniejące pokoje do listy pomieszczeń, wykonaj następujące czynności:

 1. Wykonaj jeden z następujących kroków:

  • W lokalnym programie Exchange Server lub środowisku hybrydowym Exchange Otwórz powłokę zarządzania programu Exchange.
  • W usłudze Exchange Online Połącz się z usługą Exchange Online przy użyciu zdalnego programu PowerShell. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz nawiązywanie połączenia z programem Exchange Online PowerShell.
 2. Uruchom następujące polecenie, aby utworzyć listę pomieszczeń:

  New-DistributionGroup <RoomListName> -RoomList -Members $Members
  
 3. Aby dodać istniejące pokoje do listy pomieszczeń, uruchom następujące polecenie:

  Add-DistributionGroupMember <RoomListName> -Member <RoomMailbox>
  

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie grupy dystrybucyjnej listy pokojów i Tworzenie skrzynek pocztowych pokojów i zarządzanie nimi.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub Exchange TechNet forum.