Diagnostyka wolny/zajęty hybrydowy Exchange Online

Pakiet diagnostyczny wolny/zajęty hybrydowe usługi Exchange Online zbiera wyniki polecenia programu Windows PowerShell, które mogą być używane przez pomoc techniczną pakietu Office 365 w celu rozwiązywania problemów z stanem wolny/zajęty w wdrożeniu hybrydowym programu Exchange Narzędzie diagnostyczne platformy diagnostycznej pomocy technicznej (SDP) używa tego pakietu diagnostycznego do zbierania ważnych informacji. Ta SDP powinna być uruchamiana na serwerze hybrydowym.

Ten artykuł zawiera listę informacji, które mogą być zbierane po uruchomieniu tego pakietu diagnostycznego.

Oryginalny numer artykułu KB:   2957394

Więcej informacji

Uwaga

  • Ten pakiet diagnostyczny jest tworzony specjalnie dla klientów posiadających wdrożenie hybrydowe lokalnego serwera Exchange i usługi Exchange Online.
  • Musisz podać globalne poświadczenia administratora organizacji pakietu Office 365, z którą jest ustawiana opcja wolny/zajęty.
  • Pakiet SDP zawiera pytanie o podstawowy adres SMTP użytkowników lokalnych oraz użytkowników pakietu Office 365, których dane wolny/zajęty chcesz ściągnąć.
Opis Nazwa pliku
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-FederatedOrganizationIdentifier O365_Get-FederatedOrganizationIdentifier. log
Get-FederationInformation dane wyjściowe polecenia cmdlet dla określonej domeny. O365_Get-FederationInformation-nazwa_domeny <DomainName> . log
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-OrganizationRelationship O365_Get-OrganizationRelationship. log
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-SharingPolicy O365_Get-SharingPolicy. log
Opis Nazwa pliku
Dane wyjściowe polecenia cmdlet AcceptedDomain <HYBRIDSERVERNAME>_AcceptedDomain_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-ExchangeServer <HYBRIDSERVERNAME>_AllExchangeServers_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-AutodiscoverVirtualDirectory <HYBRIDSERVERNAME>_AutodiscoverVirtualDirectory_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-AvailabilityAddressSpace <HYBRIDSERVERNAME>_AvailabilityAddressSpace_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-ClientAccessServer <HYBRIDSERVERNAME>_ClientAccessServer_FL.txt
Podstawowe dane wyjściowe związane z systemem operacyjnym <HYBRIDSERVERNAME>_DiscoveryReport.xml
Dane wyjściowe zdarzenia aplikacji w formacie CSV <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.csv
Wyniki zdarzeń aplikacji w formacie evtx <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application evtx
Dane wyjściowe zdarzenia aplikacji w formacie txt <HYBRIDSERVERNAME>_evt_Application.txt
Dane wyjściowe zdarzenia systemowego w formacie CSV <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.csv
Wyniki zdarzeń systemowych w formacie evtx <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System evtx
Dane wyjściowe zdarzenia systemowego w formacie txt <HYBRIDSERVERNAME>_evt_System.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-ExchangeServer <HYBRIDSERVERNAME>_ExchangeServer_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-FederatedOrganizationIdentifier <HYBRIDSERVERNAME>_FederatedOrganizationIdentifier_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-FederationTrust <HYBRIDSERVERNAME>_FederationTrust_FL.txt
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-FederationInformation <HYBRIDSERVERNAME>_Get-FederationInformation_<onmicrosoft.com nazwa domeny>
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-Mailbox dla lokalnej skrzynki pocztowej <HYBRIDSERVERNAME>_OnPremiseMailbox_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-OrganizationRelationship <HYBRIDSERVERNAME>_OrganizationRelationship_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-RemoteDomain <HYBRIDSERVERNAME>_RemoteDomain_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-RemoteDomain <HYBRIDSERVERNAME>_SharingPolicy_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Test-FederationTrust <HYBRIDSERVERNAME>_Testuj FederationTrust_<On Premise User>
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Test-FederationTrustCertificate <HYBRIDSERVERNAME>_Test — FederationTrustCertificate_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Test-OrganizationRelationShip <HYBRIDSERVERNAME>_Test — OrganizationRelationShip_FL
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-WebServicesVirtualDirectory <HYBRIDSERVERNAME>_WebServicesVirtualDirectory_FL
Pliki dziennika programu IIS W3SVC1LogFiles.cab
Pliki dziennika programu IIS W3SVC2LogFiles.cab
Opis Nazwa pliku
Pobieranie-Skrzynka pocztowa — dane wyjściowe polecenia arbitrażowego <HYBRIDSERVERNAME>_Arbitration Mailbox_FL.TXT
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-PublicFolderClientPermission <HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE_BUSY_FIRST ORGANIZATION_EXTERNAL_FYDIBOHF25SPDLT.log_FL.TXT
Dane wyjściowe polecenia cmdlet Get-PublicFolder <HYBRIDSERVERNAME>_NON_IPM_SUBTREE_SCHEDULE_FREE BUSY.log_FL

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft i platformy diagnostycznej pomocy technicznej, zobacz Informacje o platformie Microsoft zautomatyzowane Rozwiązywanie problemów oraz platformy diagnostycznej pomocy technicznej.