Po pomyślnym zaplanowaniu spotkania lub terminu nie otrzymujesz żadnych potwierdzeń

Oryginalny numer KB:   2951074

Problem

Gdy planujesz spotkanie lub termin dla lokalnej skrzynki pocztowej pokoju w kliencie programu Microsoft Office Outlook lub aplikacji Microsoft Outlook Web App (OWA) w usłudze Microsoft Office 365, spotkanie zostanie pomyślnie zarezerwowane, a kalendarz skrzynki pocztowej pokoju zostanie zablokowany lub oznaczony jako Wstępna akceptacja. Nie otrzymasz jednak potwierdzenia, że skrzynka pocztowa pokoju została pomyślnie zarezerwowana.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli ProcessExternalMeetingMessages parametr skrzynki pocztowej pokoju ma ustawioną wartość False.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, ustaw ProcessExternalMeetingMessages dla parametru wartość True (Prawda). W tym celu uruchom następujące polecenie cmdlet w powłoki zarządzania programu Microsoft Exchange:

Set-CalendarProcessing "<Room Name>" -ProcessExternalMeetingMessages $True

Uwaga

To ustawienie ma wpływ na użytkowników nieszybowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia cmdlet, zobacz Set-CalendarProcessing.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.