Tylko jedna odpowiedź jest wysyłana do każdego nadawcy, gdy jest włączony Asystent podczas nieobecności

Podsumowanie

Gdy Asystent podczas nieobecności jest włączony, do każdego nadawcy wysyłana jest tylko jedna odpowiedź, nawet jeśli otrzymasz wiele wiadomości od tej osoby.

Więcej informacji

Asystent podczas nieobecności wysyła odpowiedź automatyczną, aby powiadomić użytkowników, którzy wysyłają Ci wiadomości z dala od pakietu Office. Odpowiedź jest wysyłana tylko raz do nadawcy wiadomości. Licznik jest resetowany po przełączeniu Asystenta podczas nieobecności. Program Microsoft Exchange czyści swoją listę "wysłane do" po wyłączeniu Asystenta podczas nieobecności.

Jeśli chcesz wysłać odpowiedź dla każdej wiadomości, Użyj reguł zamiast Asystenta podczas nieobecności.