Powiadomienie o wygaśnięciu hasła OWA w przypadku korzystania z szczegółowych zasad haseł

Oryginalny numer artykułu KB:   3141296

Symptomy

W programie Outlook w sieci Web lub aplikacji Outlook Web App (OWA) okno powiadomienia o wygaśnięciu hasła jest wyświetlane, gdy użytkownik usiłuje zalogować się do skrzynki pocztowej. Jednak szczegółowe zasady haseł wskazują, że hasło użytkownika nie jest wygasłe.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ użytkownikowi przypisano szczegółowe zasady haseł, w której maksymalny okres ważności hasła jest dłuższy niż maksymalny okres ważności hasła w domyślnych zasadach domeny.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

  • Wyłącz szczegółowe zasady haseł dla wszystkich użytkowników.
  • Wyłączanie funkcji zmiany hasła programu OWA w programie Exchange Server.
  • Zmień maksymalny okres ważności hasła dla domyślnego ustawienia zasad domeny, tak aby był większy niż wartość w szczegółowych zasadach dotyczących haseł.

Informacje