Nie można utworzyć reguły, ponieważ jest ona za duża podczas tworzenia lub zmieniania reguły transportu

Oryginalny numer KB:   3003043

Problem

Podczas próby utworzenia lub zmiany reguły transportu w usługach Exchange Online i Exchange Online Protection jest wyświetlany komunikat o błędzie podobny do następującego:

Nie można utworzyć reguły, ponieważ jest ona zbyt duża. Zawiera <X> ona znaki, a maksymalna liczba znaków to 4096. Zmniejsz rozmiar.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli rozmiar reguły transportu jest większy niż 4 kilobajty (KB).

Maksymalny rozmiar jednej reguły transportu wynosi 4 KB. Limit znaków dla wszystkich wyrażeń regularnych używanych we wszystkich zasadach transportu wynosi 20 KB. Ten limit dotyczy całkowitej liczby znaków używanych przez wszystkie wyrażenia regularne, łącznie ze słowami kluczowymi.

Rozwiązanie

Zmniejsz liczbę warunków lub akcji w regułach, aby rozmiar reguły nie był większy niż 4 KB. Można też utworzyć wiele reguł, aby kilka mniejszych reguł działało razem, pełniąc funkcję jednej dużej reguły.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania regułami transportu w usługach Exchange Online i Exchange Online Protection, zobacz Zarządzanie regułami przepływu poczty e-mail w u usługi Exchange Online.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.