HCW8039 łącznika hybrydowego Send może zawierać tylko jeden błąd przestrzeni adresowej podczas uruchamiania HCW

Oryginalny numer artykułu KB:   3087172

Problem

Po uruchomieniu Kreatora konfiguracji hybrydowej (HCW) jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

HCW8039 łącznika hybrydowego Send musi zawierać tylko jedną przestrzeń adresową. {0}

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli łącznik wysyłania utworzony za pomocą Kreatora konfiguracji hybrydowej ma dodane do niego dodatkowe obszary nazw.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj podane dalej czynności.

 1. Otwórz powłokę zarządzania programu Exchange.

 2. Uruchom następujące polecenie:

  Get-SendConnector -name "Outbound to Office 365"
  
 3. W wynikach Sprawdź wartość parametru AddressSpace. Powinna być widoczna wartość "*" lub "contoso. mail. onmicrosoft. com; 1".

 4. Jeśli nie widzisz adresów innych niż "*" lub "contoso. mail. onmicrosoft. com; 1", usuń je. Aby to zrobić, uruchom następujące polecenie:

  Set-SendConnector -name "Outbound to Office 365 "smtp:contoso.mail.onmicrosoft.com;1"
  
 5. Uruchom ponownie Kreatora konfiguracji hybrydowej.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community lub Exchange TechNet forum.