Wartość WhenCreated jest zmieniana w usłudze Exchange Online

Symptomy

W usłudze Exchange Online po uruchomieniu polecenia Get w celu zwrócenia obiektów, takich jak użytkownik, Skrzynka pocztowa, kontakt lub grupa dystrybucyjna, należy zauważyć, że WhenCreated Data zostaje zmieniona.

W poniższym przykładzie zwracana jest WhenCreated wartość o Mailbox01.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated: 6/17/2018 5:16:56 AM

Gdy zaczekasz chwilę, ponownie uruchom to polecenie i zauważysz, że wartość WhenCreated zostanie zmieniona.

Get-Mailbox -Identity Mailbox01 | FL *WhenCreated

WhenCreated: 10/4/2019 6:23:56 AM

Przyczyna

Takie działanie jest celowe. WhenCreatedData nie może pozostawać taka sama. Przykładem może być zmiana po przeprowadzeniu przeniesienia dzierżawy . Dzieje się tak, ponieważ obiekty są tworzone ponownie, a nie przenoszone podczas procesu. Dlatego nie należy polegać na wartości, WhenCreated Aby wykonywać inne operacje, które wymagają, aby wartość ta nie była taka sama.