Błąd podczas przeglądania pełnomocników w programie Outlook po migracji z lokalnego do usługi Exchange Online

Symptomy

Załóżmy, że Twoja skrzynka pocztowa jest migrowana z lokalnego środowiska programu Exchange do usługi Microsoft Exchange Online. Po zalogowaniu się do programu Microsoft Outlook może wystąpić jedna z następujących problemów dotyczących funkcji pełnomocnika programu Outlook:

  • Po wyświetleniu uprawnień pełnomocnika wartość Brak jest wyświetlana w oknie dialogowym uprawnienia pełnomocnika .

    Uprawnienia pełnomocnika to brak

  • Podczas próby usunięcia lub dodania pełnomocnika jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:

    Ustawienia pełnomocników nie zostały poprawnie zapisane. Nie można uaktywnić listy Wyślij w imieniu. Nie masz wystarczających uprawnień do wykonania tej operacji na tym obiekcie.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem po przejściu do usługi Exchange Online z poziomu środowiska lokalnego, uruchom ponownie klienta programu Outlook.

Możesz również wymusić, aby program Outlook pobrał nową książkę adresową. Aby to zrobić, wybierz pozycję Wyślij/Odbierz > grupy Wyślij/Odbierz w > książce adresowej.

Zrzut ekranu przedstawiający kartę Wysyłanie/odbieranie

Wykonaj te czynności, aby upewnić się, że klient programu Outlook ma najbardziej aktualne informacje.