Nie można utworzyć nowej wiadomości z aplikacji Outlook Web App w usłudze Office 365

Oryginalny numer KB:   2949841

Symptomy

Po wybraniu przycisku Nowy w celu utworzenia nowej wiadomości w aplikacji Microsoft Outlook Web App (OWA) w usłudze Office 365 okno wiadomości nie jest wyświetlane. Można jednak odpowiedzieć na istniejące wiadomości e-mail w aplikacji OWA oraz otworzyć okno nowej wiadomości z klienta programu Outlook.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli w podpisie są znaki specjalne.

Na przykład zwróć uwagę na znak ukośnika odwrotnego ( ) na końcu zakresu adresu \ w następującym dzienniku podpisu:

<span style=\"font-family:\'Arial\',\'sans-serif\'; font-size:8.5pt\"\>4567 Main St Buffalo, NY 98052\<\/span\>
<span style=\"font-family:\'MS Gothic\'; font-size:8.5pt\"\>\<\/span\>

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

  • Usuń podpis, a następnie otwórz okno nowej wiadomości e-mail.
  • Zadbaj o prostotę swojego podpisu. Nie używaj znaków specjalnych.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.