W aplikacji Outlook w sieci Web w programie Internet Explorer nie można wprowadzać tekstu w treści wiadomości e-mail

Oryginalny numer KB:   2935743

Symptomy

Podczas redagowania wiadomości e-mail lub odpowiadania na nie w aplikacji Outlook w sieci Web (dawniej nazywanej aplikacją Outlook Web App (OWA)) w programie Internet Explorer odkrywasz, że nie możesz wprowadzić tekstu w treści wiadomości e-mail.

Przyczyna

Ten problem może być powodowany przez dodatek antywirusowy innej firmy do przeglądarki internetowej.

Rozwiązanie

Wyłącz dodatek antywirusowy innej firmy w przeglądarce internetowej. Aby to zrobić w programie Internet Explorer, wykonaj następujące czynności:

  1. Uruchom program Internet Explorer.
  2. W menu Narzędzia wybierz polecenie Zarządzaj dodatki.
  3. Z listy dodatków wybierz dodatek, który chcesz wyłączyć, wybierz pozycję Wyłącz , a następnie wybierz pozycję Zamknij.

Może być konieczne ponowne uruchomienie programu Internet Explorer, aby zmiany zostały wprowadzone.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do społeczności firmy Microsoft lub centrum pytań&Microsoft.