Użytkownicy lokalni nie mogą zobaczyć porad dotyczących poczty użytkowników usługi Exchange Online w programie Outlook 2010

Oryginalny numer KB:   3194772

Problem

Użytkownicy lokalni we wdrożeniu hybrydowym programu Exchange nie mogą zobaczyć porad dotyczących poczty użytkowników usługi Exchange Online przy użyciu programu Microsoft Outlook 2010. Mogą jednak wyświetlać informacje o wolnych/zajętych użytkownikach usługi Exchange Online.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli użytkownik skonfigurował swoją skrzynkę pocztową do dostarczania wiadomości bezpośrednio do pliku pst. W programie Outlook 2010 nie są wyświetlane wskazówki dotyczące poczty, jeśli plik pst jest ustawiony jako domyślna lokalizacja dostarczania.

Rozwiązanie

Skonfiguruj program Outlook 2010 w celu dostarczania wiadomości bezpośrednio do skrzynki pocztowej użytkownika, a nie do pliku pst.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdowanie i przenoszenie plików danych programu Outlook między komputerami.

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do witryny Microsoft Community.