Aktualizacja zbiorcza 20 jest wyświetlana w oknie Programy i funkcje, jeśli instalacja aktualizacji zbiorczej 22 programu Exchange Server 2013

Oryginalny numer artykułu KB:   4492759

Symptomy

Po pomyślnym zainstalowaniu aktualizacji zbiorczej 22 dla programu Exchange Server 2013 element programy i funkcje w panelu sterowania zawiera listę instalacji w formacie programu Exchange Server 2013 skumulowanej aktualizacji 20.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ Instalator programu Exchange Server nie aktualizuje ciągu wersji w rejestrze poprawnie.

Obejście problemu

Ważne

Należy rozważnie wykonywać czynności podane w tej sekcji. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może być przyczyną poważnych problemów. Przed zmodyfikowaniem rejestru należy utworzyć jego kopię zapasową, aby móc przywrócić rejestr na wypadek problemów.

Aby rozwiązać ten problem, Zmień klucz rejestru dla nazwy wyświetlanej aktualizacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. W menu Start wybierz pozycję Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz , a następnie wybierz przycisk OK.

 2. Zlokalizuj następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft Exchange v15

 3. W okienku szczegółów znajdź i kliknij dwukrotnie element DisplayName .

 4. W polu dane wartości Zmień ciąg na następującą wartość:
  Microsoft Exchange Server 2013 — Zbiorcza aktualizacja 22

 5. Wybierz przycisk OK , aby zapisać zmianę.

  zrzut ekranu przedstawiający Zmienianie wersji programu Exchange Server w rejestrze