Błąd podczas instalowania roli serwera transportu programu Edge na serwerze Exchange przyłączonym do domeny: nie można pobrać elementu podrzędnego ADObjectId

Oryginalny numer artykułu KB:   3205799

Symptomy

Ten problem występuje w środowisku programu Microsoft Exchange Server 2016 z zainstalowaną aktualizacją zbiorczą 2 lub nowszą aktualizacją albo w środowisku programu Exchange Server 2013 z zainstalowaną aktualizacją zbiorczą 14 lub nowszą. Gdy instalacja się nie powiedzie, w dzienniku konfiguracji zostanie wyświetlony następujący błąd:

Błąd: następujący błąd został wygenerowany po "$error. Clear (); Nowy — ExchangeServer "został uruchomiony:" System. ArgumentNullException: wartość nie może być zerowa.
Nazwa parametru: nie można pobrać elementu podrzędnego ADObjectId: jest to ADObjectId oparty na identyfikatorze GUID.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, użyj jednej z następujących metod:

  • Uruchom ponownie Instalatora przy użyciu interfejsu użytkownika konfiguracji. Uruchomienie Instalatora z programu PowerShell może nie pozwolić na obejście problemu w tym czasie.
  • Odłączanie serwera od domeny, Instalowanie roli serwera transportu Edge, a następnie ponowne dołączanie do domeny.

Więcej informacji

Konfiguracja roli serwera transportu granicznego nie powiedzie się, jeśli Setup.exe /PrepareAD polecenie nie zostanie uruchomione.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w artykule dotyczy.