Dostępność dla osób niepełnosprawnychAccessibility for People with Disabilities

Firma Microsoft dba o to, aby każdy mógł łatwiej korzystać z jej produktów i usług.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Poniższe tematy zawierają informacje o funkcjach, produktach i usługach, które zapewniają łatwiejszy dostęp do usługi Microsoft Intune osobom niepełnosprawnym.The following topics provide information about the features, products, and services that make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities.

W tej sekcjiIn This Section

Funkcje ułatwień dostępu usługi Microsoft Intune — opis funkcji ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Intune.Accessibility Features of Microsoft Intune Describes the accessibility features of Microsoft Intune.

Produkty i usługi firmy Microsoft związane z ułatwieniami dostępu — opis dostępnych produktów i usług firmy Microsoft służących do ułatwiania dostępu.Accessibility Products and Services from Microsoft Describes the accessibility products and services that are available from Microsoft.

Aby przesłać opinię na temat produktu, przejdź na stronę Intune Feedback