Dostępność dla osób niepełnosprawnychAccessibility for People with Disabilities

Firma Microsoft dba o to, aby każdy mógł łatwiej korzystać z jej produktów i usług.Microsoft is committed to making its products and services easier for everyone to use. Poniższe tematy zawierają informacje o funkcjach, produktach i usługach, które zapewniają łatwiejszy dostęp do usługi Microsoft Intune osobom niepełnosprawnym.The following topics provide information about the features, products, and services that make Microsoft Intune more accessible for people with disabilities.

W tej sekcjiIn This Section

Funkcje ułatwień dostępu usługi Microsoft Intune — opis funkcji ułatwień dostępu w usłudze Microsoft Intune.Accessibility Features of Microsoft Intune Describes the accessibility features of Microsoft Intune.

Produkty i usługi firmy Microsoft związane z ułatwieniami dostępu — opis dostępnych produktów i usług firmy Microsoft służących do ułatwiania dostępu.Accessibility Products and Services from Microsoft Describes the accessibility products and services that are available from Microsoft.