Wycofana aplikacja Portal firmy systemu Windows Phone 8.0Windows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Dotyczy: usługa Intune w portalu klasycznymApplies to: Intune in the classic portal
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune w witrynie Azure Portal?Looking for documentation about Intune in the Azure portal? Przejdź tutaj.Go here.

We wrześniu 2016 r. aplikacja Portal firmy systemu Windows 8.0 została wycofana.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Można kontynuować zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami z systemem Windows 8.0, ale nie można rejestrować nowych urządzeń.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.