Wycofana aplikacja Portal firmy systemu Windows Phone 8.0Windows Phone 8.0 Company Portal app deprecated

Dotyczy: usługa Intune w konsoli klasycznejApplies to: Intune in the classic console
Szukasz dokumentacji dotyczącej usługi Intune na platformie Azure?Looking for documentation about Intune on Azure? Przejdź tutaj.Go here.

We wrześniu 2016 r. aplikacja Portal firmy systemu Windows 8.0 została wycofana.As of September 2016, the Windows 8.0 Company Portal app has been deprecated. Można kontynuować zarządzanie zarejestrowanymi urządzeniami z systemem Windows 8.0, ale nie można rejestrować nowych urządzeń.Enrolled Window 8.0 devices will remain in management but no new devices can be enrolled.

Aby przesłać opinię na temat produktu, przejdź na stronę Intune Feedback