Wprowadzenie

Ukończone

Przetwarzanie w chmurze zapewnia konfigurowalne usługi i zasoby obliczeniowe, które można szybko aprowizować przy minimalnym nakładzie pracy związanym z zarządzaniem. Istnieją usługi platformy Azure spełniające niemal każdą biznesową potrzebę z zakresu obliczeń. Potrzebujesz interaktywnej witryny internetowej? Zaplecza dla aplikacji mobilnej? Bezpiecznego magazynu dla danych klienta? Wszystko to jest możliwe, a nawet więcej. Ponadto te zasoby są dostępne wtedy, gdy ich potrzebujesz, a opłaty są zazwyczaj naliczane tylko za użytą ich ilość.

Mamy nadzieję, że chmura to atrakcyjna możliwość, ale co w przypadku, gdy masz już istniejącą infrastrukturę lokalną? Albo masz wysoce poufne dane, których nie chcesz lub nie możesz przechowywać poza siedzibą?

Platforma Azure udostępnia kilka konfiguracji, dzięki którym możesz połączyć rozwiązanie lokalne z rozwiązaniem w chmurze lub przejść z rozwiązania lokalnego do rozwiązania hostowanego całkowicie w chmurze.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Porównanie wszystkich modeli wdrożenia przetwarzania w chmurze (publiczne, prywatne i hybrydowe).
  • Poznanie zalet poszczególnych modeli usług przetwarzania w chmurze.
  • Podjęcie decyzji o tym, którego modelu usług i wdrożenia użyć dla Twoich usług.