Weryfikowanie zasobów platformy Azure przy użyciu zestawu narzędzi do testowania szablonów usługi ARM

Średni
Deweloper
Administrator
Architekt rozwiązań
Azure
Interfejsy wiersza polecenia
Azure Resource Manager

W tym module nauczysz się, jak tworzyć prawidłowe szablony, i udostępniasz zalecenia, które można wykonać przy użyciu zestawu narzędzi testowych szablonu usługi ARM.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć następujące umiejętności:

  • Zweryfikuj zgodność szablonu z zaleceniami przy użyciu zestawu narzędzi ARM Template Test Toolkit.
  • Implementowanie reguł specyficznych dla domeny dla wdrożeń, które można uruchamiać przy użyciu zestawu narzędzi testowych szablonu usługi ARM.

Wymagania wstępne