Microsoft Azure sztuczna strategia i rozwiązania

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Inżynier AI
Azure

Ten moduł zawiera omówienie platformy Azure AI i pokazuje, jak narzędzia firmy Microsoft, usługi i infrastruktura mogą pomóc Ci w tworzeniu rzeczywistego działania w organizacji, czy chcesz odblokować dane z danych z ulubionych przy użyciu wyszukiwania w bazie wiedzy, opracowywać własne modele AI za pomocą uczenia maszynowego lub tworzyć aplikacje immersyjny za pomocą systemu AI.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Zapoznaj się z tematem Microsoft Vision for Azure AI.
  • Identyfikowanie sposobów korzystania z platformy Azure AI.
  • Zdefiniuj, co to jest usługa Azure AI, jak działa i jak została skompilowana.

Wymagania wstępne

Brak