Poznawanie pojęć związanych z zabezpieczeniami w Azure Machine Learning

Początkujący
Inżynier AI
Analityk danych
Deweloper
Architekt rozwiązań
Uczeń
Azure
Usługa Machine Learning
Azure Portal

Eksploruj i eksperymentuj z zabezpieczania środowiska uczenia maszynowego, aby mieć pewność, że dane pozostają prywatne i że modele są dokładne.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Stosowanie i zrozumienie Role-Based Access Control w Azure Machine Learning
  • Opis sposobu zarządzania wpisami tajnymi w Azure Machine Learning
  • Używanie obszaru roboczego Azure Machine Learning z usługą Azure Virtual Network

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość platformy Azure