Test wiedzy

Ukończone

Wybierz najlepszą odpowiedź na każde pytanie. Następnie wybierz pozycję Sprawdź odpowiedzi.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Co umożliwia tworzenie ról niestandardowych?

2.

Do czego należy użyć usługi Azure Key Vault?

3.

Dlaczego warto używać wirtualnej sieci prywatnej (VPN) do uczenia maszynowego?